Thursday, May 6, 2010

Hadis

Tanda Keimanan Ialah Mencintai Kaum Anshar

Dari Anas dari Nabi SAW sabdanya :" Tanda keimanan ia mencintai kaum Anshar dan tanda kemunafikan ialah membenci kaum Anshar".


Dari Ubb'ah bin Shamit RA dan ia adalah yang menyaksikan yakni ikut bertempur dalam perang Badar. Ia juga salah seorang yang menjadi kepala rombongan pada malam "Aqabah, bahawasanya Rasullulah SAW bersabda dan di sekeliling beliau SAW itu tampak beberapa orang sahabatnya. BeliauSAW bersabda:" Berbai'atlah kamu sema yakni berjanjilah dengan sungguh-sungguh kepadaku, yaitu:

Hendaklah kamu semua tidak mempersekutukan sesuatu dengan AllahSWT, jangan kamu semua mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anakmu, jangan pula mengerjakan kekejian yang kamu semua lakukan antara tangan dan kakimu dan jangan pula bermaksiatdalam melaksanakan kebaikan.

Barang sapa yang memenuhi semuanya itu di antara kamu semua, maka pahalanya adalah di atas AllahSWT yakni Allah sendiri yang menentukan pahalanya itu, tetapi barang siapa yang terkena yakni tidak menepati sesuatu dari pada yang tersebut di atas kemudian diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah sebagai penebus dosanya. Seterusnya barang siapa yang ditutupi oleh AllahSWT yakni tidak mendapatkan hukuman di dunia , maka orang itu terserahlah kepada AllahSWT . Jadi jikalau AllahSWT menghendaki tentu Allah memberikan pengampunan kepadanya dan jikalau Allah menghendakinya, tentu Allah akan menyiksanya di akhirat nanti:.

Kita semua yakin para sahabat lalu melakukan bai'at kepada beliau untuk menepati kesemuanya itu.

1 comment:

Abd Razak said...

Salam..

Kaum Ansar termasuk dalam golongan kekasih Allah dan hambanya yang salih. Oleh itu mencintai mereka adalah merupakan tanda-tanda iman, sebaliknya membenci mereka adalah merupakan tanda-tanda kelemahan iman.